Diagram of floors

Nhà vệ sinhWC

Nhà vệ sinh

WC

THANG CUỐNEscalator

THANG CUỐN

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Phòng vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped toilet

Phòng vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped toilet

Sắp khai trươngUp comming

Sắp khai trương

Up comming

Wifi miễn phíFree Wifi

Wifi miễn phí

Free Wifi

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Góc thu ngânCashier

Góc thu ngân

Cashier

G51
G55
G58
GAP
028 35591293
G65
LEVI'S
028 38160060
G72
G67
G22
KFC
028 355991804
G24
PIZZA HUT
19001822
G26
S27
BREADTALK
0838472085
G7
MEGANE PRINCE
028 38161608
G9
PNJ
028 36205887
G17
THE FACE SHOP
028 62692120
G18
YVES ROCHER
028 66761498
G19
THE BODY SHOP
08 6269 2122
G20
TIME STATION NEO
028 62692067
G56
G64
G66
VALENTINO CREATIONS
028 22411088
G70
G71
G14B
ALDO
028 36203792
G6C
Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

 Thang cuốn Escalator

Thang cuốn

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped toilet

Sắp khai trươngUp comming

Sắp khai trương

Up comming

Wifi miễn phíFree Wifi

Wifi miễn phí

Free Wifi

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Góc thu ngânCashier

Góc thu ngân

Cashier

F7
LABELLA
028 62692095
F15
F17
OWEN
02862655379
F22
F52B
F71
F11
MIKI
028 62692104
F30
COUPLE TX
028 35590583
F6
MARC
028 62655727
F9
IBASIC
028 66832044
F19
F23
F51
F1
MẮT VIỆT
028 35592670
F10
F13
ADIDAS
028 62656389
F20
AOKANG
028 62671627
F21
F53
F54
NIKE
028 35591301
F63
SAMSONITE
028 35591093
F64
CONVERSE
08 6269 4437
F65
VANS
028 35590618
F66
#OOTD
F68
Nhà vệ sinhWC

Nhà vệ sinh

WC

THANG CUỐNEscalator

THANG CUỐN

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Phòng vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped toilet

Phòng vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped toilet

Sắp khai trươngUp comming

Sắp khai trương

Up comming

Wifi miễn phíFree Wifi

Wifi miễn phí

Free Wifi

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Góc thu ngânCashier

Góc thu ngân

Cashier

Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Thang CuốnEscalator

Thang Cuốn

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Phòng vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped toilet

Phòng vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped toilet

Sắp khai trươngUp comming

Sắp khai trương

Up comming

Wifi miễn phíFree Wifi

Wifi miễn phí

Free Wifi

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Góc thu ngânCashier

Góc thu ngân

Cashier

T1
CGV CINEMA
028 62651000
T2,3,8
ILA
(08) 62692133
T6,9
DREAM GAMES
028 62692082
T47
T4
TOPART
028 22162363