heading

Recruitment

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, NẤU ĂN

HIRING SERVICE STAFF, COOK

Full / Part-time
TEXAS CHICKEN
From 15/06/2024 to 30/06/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

HIRING SERVICE STAFF

Full-time
THAI NGON NGON
From 15/06/2024 to 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN KHU VUI CHƠI

HIRING STAFF FOR AMUSEMENT AREA

Full / Part-time
FANPEKKA
From 15/06/2024 to 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN

HIRING GUIDER

Full / Part-time
DREAM GAMES
From 15/06/2024 to 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

HIRING SALE STAFF

Full-time
ANTA
From 11/06/2024 to 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, TỔ RỬA

Hiring Service Staff and Dishwashers

Full / Part-time
CHANG KANG KUNG
From 11/06/2024 to 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP, PHỤC VỤ

Recruiting Kitchen Helpers and Servers

Part-time
SUKIYA
From 11/06/2024 to 31/07/2024
TUYỂN PHỤ BẾP NAM, PHỤC VỤ NỮ, TIẾP THỰC NAM

Hiring Male Kitchen Assistants, Female Servers, and Male Cashiers

Part-time
GOGI HOUSE
From 11/06/2024 to 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

HIRING SERVED STAFF

Part-time
CƠM NGON VÀ LẨU CÔNG CHÚA
From 11/06/2024 to 31/07/2024
TUYỂN PHỤ BẾP, PHỤC VỤ

HIRING KITCHEN ASSISTANT, SERVER

Full-time
KICHI KICHI
From 08/06/2024 to 31/07/2024