heading

Recruitment

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP

Full / Part-time
KICHI KICHI
From 27/02/2024 to 27/03/2024
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP,  TIẾP THỰC

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP, TIẾP THỰC

Full / Part-time
ISUSHI
From 27/02/2024 to 27/03/2024
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP,  TIẾP THỰC

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP, TIẾP THỰC

Full / Part-time
HUTONG
From 27/02/2024 to 27/03/2024
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP,  TIẾP THỰC

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP, TIẾP THỰC

Full / Part-time
GOGI HOUSE
From 27/02/2024 to 27/03/2024
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP,  TIẾP THỰC

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP, TIẾP THỰC

Full / Part-time
CRYSTAL JADE
From 27/02/2024 to 27/03/2024
NHÂN VIÊN PART-TIME

NHÂN VIÊN PART-TIME

Full / Part-time
THE PIZZA COMPANY
From 27/02/2024 to 27/03/2024
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TUYỂN NAM)

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TUYỂN NAM)

Full / Part-time
HLA
From 27/02/2024 to 27/03/2024
PHỤ BẾP, TIẾP THỰC, PHỤC VỤ

PHỤ BẾP, TIẾP THỰC, PHỤC VỤ

Full / Part-time
HUTONG
From 27/02/2024 to 27/03/2024
NHÂN VIÊN PART-TIME

NHÂN VIÊN PART-TIME

Part-time
TIME ZONE
From 27/02/2024 to 27/03/2024
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Full / Part-time
COUPLE TX
From 22/02/2024 to 22/03/2024